Osobní stránky - Lubomír Prause

Historie stránek

Facebook Twitter

Historie vzniku osobních stránek a jejich vývoj

poslední aktualizace: 1.5.2019

Osobní stránky:

Tyhle stránky začaly vznikat v srpnu 2007, zprvu bez jasné představy, co všechno na nich bude či nebude. Jejich vytvoření přirozenou cestou postupně navázalo na mojí první osobní fotogalerii z Peru a Bolívie, se kterou jsem začal v prosinci 2006. Jediný tehdejší důvod pro osobní stránky byl doplnit tuto fotogalerii některými dalšími souvisejícími informacemi. A ostatní že se uvidí.
Osobní stránky tvořím v textovém editoru PSPad. Jejich vizuální podobu volím raději jednoduchou, od počátku mi šlo spíše o obsah mých stránek. Postupem doby jsem se pak zaměřil i na důkladnou kontrolu vytvořeného html kódu, který je prověřen na správnost zápisu uznávaným W3C validátorem. V létě 2011 jsem přistoupil k zásadní úpravě stránek, aby všechny jejich vlastnosti byly vytvořeny pomocí kaskádových stylů kvůli sjednocení vizáže a snazší budoucí úpravě. Postupně jsem styly upravoval tak, aby se stránky dobře zobrazovaly ve čtyřech hlavních prohlížečích, a to alespoň v jejich posledních verzích. Jedná se o prohlížeče Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome a Opera. S dalšími prohlížeči, stejně jako s různými verzemi prohlížečů pro mobily, touchpady, ipady a další zařízení, se už opravdu zabývat nemohu. Zvláště se nehodlám trápit s malými obrazovkami mobilů, aby se do nich moje stránky vešly. Promiňte mi. Nejsem žádná firma, všechno tvořím sám a práce mám i tak víc než dost. Dříve jsem ještě zajišťoval správnou funkčnost stránek pro prohlížeč Safari firmy Apple, ale firma Apple brzy přestala pokračovat v rozvoji sv0ho prohlížeče pro systém Windows a nechť mi všichni "jabkorádi" prominou, ale já počítač Apple kvůli kontrole webových stránek kupovat nebudu.
Na samém konci roku 2011 jsem ještě provedl drobnou úpravu kaskádových stylů, aby stránky byly dobře zobrazitelné i některými staršími verzemi prohlížečů. Ale pokud některé verze prohlížečů něco vůbec nepodporují, nic dalšího s tím nenadělám. Například s tím, že v Microsoft Internet Exploreru verze 7 či ve starším se nebude zobrazovat několik popiskových textů, což ale není příliš podstatné. Nejpodstatnější je asi to, že při použití takových starých prohlížečů firmy Microsoft se nebudou ve stránkách náhledů ve fotogaleriích zobrazovat popisky. Moje stránky, včetně stránek s fotografiemi, byly vytvořeny podle specifikace HTML verze 4.01 a CSS revize 2.1. Ale pokud některé verze prohlížečů některou z vlastností těchto specifikací nepodporují a nezobrazují něco správně či vůbec, nemohu s tím nic dělat. Tyto specifikace jsou již dosti staré na to, aby je prohlížeče jakéhokoli výrobce mohly plně podporovat. Všem také samozřejmě doporučuji používat pokud možno ty nejnovější verze prohlížečů, kde je plná a bezchybná podpora uvedených specifikací nejpravděpodobnější. V roce 2013 jsem do svého webu zařadil některé nové vlastnosti stylopisu CSS verze 3, které vylepšují vzhled stránek, jako je stínování, zakulacení rohů, či částečnou průhlednost některých objektů. Pokud by některý prohlížeč tyto nové vlastnosti nepodporoval, stránky by stejně dobře fungovaly i bez nich a nic by se vlastně nestalo. Jen by asi moje stránky byly trochu méně hezké, ale v podstatě stejné, jaké bývaly dosud. Stylopis CSS verze 3 jsem tedy opatrně a pomalu začal používat v květnu 2013, kdy jsem dokončil úpravu mých fotogalerií generováním i těchto stránek přes PHP skripty. Použitím technologie skriptování PHP také padla veškerá omezení ohledně zobrazování či nezobrazování popisků u fotografií a přestal jsem se také definitivně zabývat starými verzemi prohlížečů.
Jakmile jsem pak na podzim roku 2012 dokončil úpravu generátoru pro moje fotogalerie, kde se využívalo technologie SSI, už jsem měl v úmyslu předělat to stejně všechno ještě jednou tak, abych využil skriptovací jazyk PHP nabízející mnohem větší možnosti. Především proto, že technologie PHP, ač náročnější na výkon strojů, je na serverech poskytovatelů webového prostoru podstatně rozšířenější. Jazyk PHP jsem se však musel nejprve naučit a s oním učením jsem začal ještě před vánocemi roku 2012. Postupně jsem do skripovacího jazyka PHP převáděl svoje osobní stránky. Změna se odehrávala postupně a delší dobu, avšak na stránkách nebyla tato změna až na nějaké drobnosti nijak zvlášť patrná. Úprava stránek s využitím PHP mi následně usnadnila další práci se stránkami a jejich snažší příští rozvoj.
Jednoduchost vizáže mých stránek umožňuje, aby vytvořeny tak, že se samy přizpůsobí šířce okna vašeho prohlížeče. Tu si můžete libovolně měnit. Stejně tak se rozložení textů na stránce přizpůsobí velikosti vámi zvoleného písma. Nepředepisuju tedy nikomu pro jeho prohlížeč pevnou šířku textů ani okna, ba ani velikost písma, v těchto případech máte úplnou svobodu volby, co si ve vašem prohlížeči nastavíte. Jako každá svoboda, má i tahle nějaká omezení. Přílišné roztažení okna do šířky nebo příliš malé písmo může způsobit drobné problémy formátu stránek, které souvisí se zarovnáváním obrázků doprovázejících některé texty. Obrázky, které se snaží zachovat si určenou pozici v celém textu a odstavci se vedle takového textu jen těžko vejdou a rovnají, což může způsobit podivné rovnání textu mezi obrázky nebo jiné nedostatky formátování celého textu. Pokud si naopak zvolíte příliš velké písmo, nebo příliš úzké okno, můžete mít zase problém s vyrovnáním textů do úzkého prostoru kolem obrázků. Velikost písma a s ním související šířku okna je třeba volit "rozumně", zkrátka tak akorát. Extrémní velikosti vhodné prostě nejsou. Proto jsem nakonec přece jen nějaké omezení šířky stránek, nějaké minimum a maximum, do webu zabudoval. Poslední úprava možností šíře textu na stránkách se odehrála v srpnu 2017. Nicméně minimální i maximální šířka stránek je omezena v závislosti na velikosti písma, kterou si samozřejmě můžete ve vašem prohlížeči upravit dle libosti.

Tisk stránek:

Když jsem v létě 2011 předělal svoje stránky do kaskádových stylů CSS, za pár dní poté jsem vytvořil styl také pro případný tisk mých stránek na papírové médium. K tomu mě svedli někteří přátelé či známí, kteří by si chtěli přečíst některá moje cestopisná povídání, ale přestože mají doma internetové připojení a moje webové stránky dostupné, dávají přednost čtení z papíru. Do stylů pro tisk jsem zabudoval vlastnosti tak, aby se netiskly zbytečnosti, jako například menu, reklamy na konci a další podobné věci na papíře zhola zbytečné. Všechny texty jsou i na barevné tiskárně vytištěny černě, barevně se budou tisknout jenom fotografie. V tiskových stylopisech jsem zvolil i potlačení podtrhávání odkazů, neboť si myslím, že na papíře to není třeba. Naopak se zase může vytisknout něco, co na obrazovce vidět není, ale na papíře má svůj význam. Takhle se například k cestopisným textům automaticky vytiskne úvodní stránka s nadpisem a taky obsah, který je jinak na mém webu umístěn na docela jiné stránce, než samotný cestopis. Prostě chcete-li si cestopis vytisknout, vytiskne se vám včetně titulní stránky a obsahu, který tedy třeba tisknout zvlášť. Samozřejmě se vám v obsahu u názvů kapitol neobjeví čísla stránek. To nečekejte. Alespoň prozatím ne. Tisknete přece webové stránky a ne zpracovanou knihu.
Tisk cestopisných textů má však svá úskalí. Podpora tisku v různých prohlížečích je velmi slabá, neřkuli špatná. Prohlížečů je mnoho, a jejich verzí je ještě víc, každá z nich se obvykle zachová trochu jinak i při zobrazování stránek, u tisku je pak rozdíl mnohem markantnější. Některé prohlížeče a některé jejich verze mají problémy se zobrazením textu při obtékání kolem obrázků i na obrazovce. Přestože jsem se právě tyhle nedostatky snažil v maximální míře odstranit zásadní změnou zápisu kódu a použitých stylů, i tak někde problémy trvají. O to je obvykle horší, když něco takového zkusíte vytisknout. Prohlížeč kromě obtékání obrázků a textů musí navíc tuhle změť začít rozdělovat na stránky. Tu nějaký obrázek či text roztrhne, zobrazí obrázku půlku, někde podivně a zbytečně vynechá prázdné místo, kus něčeho nevytiskne, někdy se něco vůbec úplně špatně někam přemístí. Dokonce jsem se setkal i s tím, že byla horní půlka textového řádku vytištěná na jedné stránce dole, zatímco spodní půlka téhož řádku se objevila až na další stránce, a nebo taky vůbec nikde. Věřte, že podobné problémy nezpůsobují chyby na mých stránkách, ale nedostatky internetových prohlížečů a jejich jednotlivých verzí. Zkuste si náhled tisku v různých prohlížečích, a uvidíte zcela rozdílné výsledky. Tedy alespoň u trochu složitějších stránek, jakými moje cestopisy s textem obtékajícím obrázky určitě jsou. Tisknout všechno správně zvládne opravdu jen málokterý prohlížeč. A věřte mi, že jsou velké rozdíly i mezi jednotlivými verzemi. Pokud bych ponechal možnost tisku mých cestopisů na vás, museli byste si najít nějaký způsob a prohlížeč, jak si tyhle texty rozumně vytisknout, přestože jsou k tisku připraveny co možná nejlépe. Taky bych vám musel důrazně doporučit, abyste před samotným tiskem použili náhled a dobře si předem prohlédli výsledek, který dostanete na papíře. Můžete si takový pokus udělat, v naprosté většině případů to nebude zrovna moc dobré.
Abyste si mohli moje cestopisy vytisknout v rozumném a alespoň trochu slušném tvaru, a nemuseli se přitom zabývat všelijakými nectnostmi a rozdíly jednotlivých prohlížečů a jejich verzí, začal jsem ke konci roku 2011 připravovat převod cestopisných stránek z webové podoby do souboru typu PDF. Takový soubor už má všechno potřebné formátování pro tisk v sobě, takže se za všech okolností a na všech tiskárnách vytiskne prakticky stejně. Pro tisk těchto cestopisů je PDF soubor připraven výhradně na formát papíru A4 na výšku. Pokud by vám tedy můj PDF soubor z jakýchkoli důvodů nevyhovoval, ať už právě pro použitý formát papíru nebo třeba kvůli velikosti písma, můžete se pokusit o nějaký tisk sami. Přeju vám k tomu mnoho štěstí.
Příprava souborů PDF je pro mne velmi pracná. Vzhledem k tomu, že při potřebě někde něco opravit se musí velice pracný postup zopakovat, a s případnou novou či jinou verzí softwaru či prohlížečů je stejně kvalitní výsledek do budoucna velmi nejistý, musím doufat, že podpora tisku v prohlížečích se bude s dalšími verzemi zlepšovat. Prozatím se však musíme spokojit s tím, co je.

Osobní fotogalerie:

Osobní fotogalerií tohle všechno začalo. Začal jsem totiž nejprve připravovat obrázky ze své cesty do Peru a Bolívie. Zejména proto, abych umožnil podívat se na výsledky mého fotografického snažení ostatním spoluúčastníkům výpravy. A trochu taky proto, že jsem ve svém okolí viděl zájem o fotografie z téhle cesty, a že se moje obrázky líbily. Dá se také říct, že k umístění fotografií na internetové stránky mne tak trochu vyprovokovaly i stránky jednoho ze spolucestujících po Peru a Bolívii, konkrétně stránky Honzy Suchého. Já jsem však pojal od počátku úmysl vytvořit fotogalerii podstatně většího rozsahu. Před vánocemi 2006 jsem vytvořil víceméně ručně první verzi, velice jednoduché webové stránky s fotografiemi z Peru a Bolívie. Taky jsem se na tom vlastně začal učit, jak se webové stránky vytváří. Do té doby jsem nevěděl o tvorbě webu zhola nic, přestože práci s počítači se jinak profesně věnuji celý svůj život.
V následujících zimních měsících jsem pak pracoval na vlastním html-generátoru pro fotogalerii. Hlavní cíl byl zjednodušit a maximálně zkrátit tvorbu webových stránek a umožnit také slideshow. Tedy to, aby se fotografie při prohlížení posouvaly samy, aniž musíte někam a na něco klikat. To, že jsou stránky s fotografiemi příliš "klikací", to byla nejčastější připomínka těch, co si prohlíželi moje fotografie v první verzi stránek.
Vlastní generátor fotografických html-stránek mi následně umožnil umístit na mém webu více fotografií a více fotogalerií. Vrátil jsem se pak k některým starším fotkám z minulých let. Následně v jarních měsících roku 2007 došlo k úpravě generátoru fotografických html-stránek tak, aby výsledkem práce tohoto generátoru byly stránky, které jsou vytvořeny správně, nekonfliktně, a které vyhovují vydaným standardům.
Potom, co jsem v létě 2011 přepracoval svoje osobní stránky tak, aby všechny jejich vlastnosti byly vytvořeny pomocí kaskádových stylů, přistoupil jsem na podzim téhož roku k podobné úpravě i na svém webu prezentujícím moje fotografie. Tady to bylo ovšem ještě mnohem složitější, protože jsem musel výrazně upravit svůj generátor fotografických stránek, aby správně a korektně vytvářel stránky, které jsou uvnitř postaveny zcela jinak. Nová podoba fotogalerií jednak snad vypadá lépe, snáze se přechází na předchozí a hlavně následující fotografii. Taky jsem připravil html-generátor i podobu stránek tak, abych mohl k jednotlivým fotografiím případně přidávat textové popisky a informace. Popisky se poprvé objevily u fotogalerie z Filipín 2011 a jsou uloženy v jednom zvláštním souboru. To mi umožňuje jejich snadné doplňování, i eventuelní úpravy a změny. Následně jsem se pomocí nového generátoru fotografických stránek pustil do nového přegenerování všech stávajících fotogalerií umístěných na mém webu. Nebylo to zrovna málo práce.
V létě následujícího roku, tedy v roce 2012, jsem ještě ke generátoru fotografických stránek dopracoval část, která umožňuje k fotogalerii vygenerovat jednu další stránku s přehledem všech fotografií a taky všech popisků. Narozdíl od stránek s fotografiemi či náhledy, kde jsou popisky vytvořený zvláštním neindexovatelným způsobem, může stránka s přehledem fotografií dobře posloužit vyhledávačům právě pro vyhledávání konkrétní fotografie podle doprovodného textu, tedy podle popisku. Pro fotogalerie, ke kterým jsem žádné popisky nenapsal, se stránka s přehledem všech fotografií pochopitelně nezobrazí.
Na to pak na podzim roku 2012 navázala další úprava generátoru fotogalerií, která nově umožnila využít technologie SSI a tím ze statických stránek udělat přece jenom trochu lepší podobu, která nebude potřebovat změnu při některých odkazech a změnách na internetu, které nejsem schopen ovlivnit. A mimo jiné mi taky umožnila zobrazit popisky u fotografií způsobem, který je pro vyhledávače čitelný a indexovatelný. Tím pádem tyto vyhledávače po zaindexování nové podoby fotografií s popisky umožní vyhledat fotografie podle jejich popisku. Na druhou stranu při případné nemožnosti využít i v budoucnu technologie SSI se na způsobu prohlížení fotografií a stránek nic nezmění, jen budou nebudou stránky výrazněji provázány, popisky u fotografií se zobrazí starým pro vyhledávače neindexovatelným způsobem a vizuálně nebudou doplněny o některé odkazy. Například o odkazy na související informace nebo o možnost sdílet stránku či fotografii na Facebooku a podobně. I tahle úprava generátoru fotogalerií si vyžádala následné postupné přegenerování všech fotogalerií. Ale už v té době jsem věděl, či možná spíše tušil, že dojde ještě k jedné úpravě generátoru mých fotogalerií, a to s využitím technologie PHP skriptů.
K tomu pak došlo relativně brzo, jen nedlouho potom, co jsem do PHP skriptů převedl a upravil svoje osobní stránky. PHP skripty pro fotogalerie jsem dokončil v květnu 2013 a během tohoto měsíce se postupně všechny moje fotogalerie již generovaly touto technologií. Současně s tím jsem provedl drobné úpravy stylů a pár dalších maličkostí. Taky kompletně padlo veškeré omezení ohledně zobrazování a indexování popisků a definitivně jsem se také přestal zabývat staršími verzemi různých prohlížečů. Svůj starý generátor fotogalerií jsem následně zahodil. Už mi k ničemu nebyl. Stránky pro fotogalerie se nadále budou generovat takzvaně online, vygeneruje je PHP skript, pro každou požadovanou stránku. Stejně tak jsem definitivně opustil serverovou technologii SSI, jejíž možnosti jsou ve srovnání s PHP mnohem a mnohem chudší a která je beztak na straně serverů jen málokterým poskytovatelem webového prostoru podporovaná.
Technologie PHP mi také na fotografickém webu umožnila, aby slideshow s automatickým posunováním na následující fotografii umožnila nastavit čas, za který se na další fotografii přejde. Čtyři vteřiny, které byly do té do stránek zabudovány napevno, jsou od té doby jen defaultní, počáteční, a uživatel si je v průběhu slideshow může sám změnit v rozmezí jedné až sedmi vteřin. Jak to komu lépe vyhovuje. Tahle možnost se v osobních fotogaleriích objevila téměř současně s dokončením přechodu na technologii PHP, tedy rovněž ještě v květnu 2013.
Když jsem v srpnu 2017 upravoval stylopis pro svoji FotoZOO, zalíbilo se mi mít stránky hodně přizpůsobivé, od úzkého okna až k hodně širokým, a tak jsem si trochu "pohrál" se styly i u svých fotogalerií. Někde jsem musel trošku přizpůsobit i kód stránek, ale nakonec také stránky mých fotogalerií jsou dosti dobře přizpůsobivé. I do užšího okna se dokážou zúžit i široké panoramatické fotografie. Také náhledy se už srovnají do užších oken pod sebe, je-li to třeba. Každopádně stránky fotogalerií jsou primárně tvořeny pro běžné počítačové monitory a samozřejmě nejlépe vypadají v co možná nejširším okně prohlížeče.

FotoZOO:

Zvláštní fotogalerii živé přírody nazvanou FotoZOO, která byla připravována během podzimu roku 2013, jsem vytvořil jako samostatné a nezávislé stránky, a to už přímo a plánovaně s využitím možností PHP skriptů. Při návrhu designu jsem už taky rovnou počítal se zaoblenými růžky rámečků či fotek, se stínováním a průhledností některých objektů, které poskytuje stylopis CSS verze 3. Až na tyto vlastnosti jsem se ale stále držel jen stylopisu CSS verze 2.1. Co se HTML týče, zůstal jsem i u těchto stránek na verzi HTML 4.01, ve které byly vytvořeny i všechny ostatní moje webové stránky. Při programování FotoZOO jsem se nově naučil lecjaké triky, jak i ve verzi HTML 4.01 udělat to či ono, a tak jsem prozatím nic novějšího, než je HTML 4.01, nepotřeboval. Bez využívání nově navržených vlastností vyšší verze HTML tak zůstala i lepší šance, že se vám moje webové stránky budou ve vašich prohlížečích zobrazovat správně a bez problémů. Podobu a vlastnosti mojí FotoZOO jsem pak ještě různě vylepšoval až do léta 2014. Dá se říct, že od té doby pak už do FotoZOO jen přibývaly nové fotografie a nové druhy.
Až v roce 2017 jsem opět pro FotoZOO programoval. Přidal jsem možnost zobrazit výběr vyfotografovaných druhů seskupený do souborů, které jsou založené na lokalitě, ve které jsem fotografie pořídil. Práce na tom bylo nemálo, především proto, že výběr fotografií se musel dělat úplně jinak, než podle skupin druhů jako ty již hotové stránky. A taky zčásti proto, že přidat do programového kódu, který jsem tři roky neviděl, něco složitějšího se zásadně jiným pohledem nebylo pro mne nic jednoduchého. Tohle rozšíření s pečlivou kontrolou a laděním celého kódu generujícího stránky FotoZOO jsem definitivně dokončil v červenci 2017, zprvu s daty jen pro několik prvních lokalit s tím, že další budou následovat. Současně jsem také přidal stránku s abecedním soupisem veškerých ve FotoZOO použitých jmen druhů, která jsem rozdělil na za prvé česká a slovenská, za druhé latinská a za třetí anglická a jiná. Později v dubnu až květnu 2019 jsem tuhle stránku ještě rozdělil. To už nedalo tolik práce, ale pro vyhledání určitého druhu podle neobvyklého názvu to může být užitečné. Při tomhle programování jsem nepoužil nic nového, nezměnil jsem žádnou technologii, šlo jen o rutinní programovou práci.
V srpnu 2017 jsem pak na předchozí programování navázal úpravou stylopisu, která vedla k tomu, že stránky FotoZOO jsou poněkud "gumovější", tj. více se přizpůsobují šířce okna prohlížeče. Všechny stránky jsou nyní takové, že by se měly docela dobře zobrazit i v dost úzkém okně, jaké mají třeba mobily nebo menší tablety s displejem nastojato. Šířce okna se přizpůsobují třeba i fotografie a některá seskupení fotografií nebo textů se v užším okně srovnají pod sebe. Nicméně na normálních monitorech vždy stránky vypadají nejlépe a fotografie jsou největší, bude-li pro zobrazení stránek FotoZOO použito okno co nejširší.

Bůh na počátku stvořil nebe a zemi.
PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3